Vợt cầu lông

STTTên MàuDạng vợtChiều dài vợt
/cán
Điểm CBĐộ cứng
thân vợt
Lực căngThích hợpGiá tham khảo

1HC1000ATrắng, xanh4U(81-84g)
G5,G4
675
200
295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,200,000đ

2HC1000BXanh, xám4U(81-84g)
G5,G4
675
200
295TB10-11,8Công thủ toàn diện1,200,000đ

3HC1050Xanh, bạc3U(85-89)g
G5
675
200
295TB10-11,8Công thủ toàn diện1,200,000đ

4HC1100AĐen, vàng,
trắng
3U(85-89)g
G5,G4
670
200
290Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,200,000đ

5HC1100BĐen, đỏ,
xám
3U(85-89)g
G5,G4
670
200
290TB10-11,8Công thủ toàn diện1,250,000đ

6HC1150Vàng, bạc4U(81-84g)
G?
675
200
295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,250,000đ

7HC1200Bạc4U(81-84g)
G?
675
200
295TB10-11,8Công thủ toàn diện1,250,000đ

8HC1250Xanh4U(81-84g)
G?
670
200
290TB10-11,8Công thủ toàn diện1,250,000đ

9HC1300Đỏ, bạc3U(85-89)g
G5
670
200
290Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,250,000đ

10HC1350Xám đậm4U(81-84g)
G?
675
200
295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,250,000đ

11HC1500Đỏ3U(85-89)g
G5
670
200
290TB10-11,8Công thủ toàn diện1,250,000đ

12HC1550Đỏ, đen3U(85-89)g
G5
670
200
290Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,250,000đ

13UC2000AXanh, xám3U(85-89)g
G5,G4
675
200
288Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,320,000 đ

14UC2000BĐen, vàng3U(85-89)g
G5,G4
675
200
288TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,350,000 đ

15UC2100AHồng, xanh4U(81-84g)
G5
675
200
290Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,500,000

16UC2100BĐỏ, đen4U(81-84g)
G5,G4
675
200
290TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,350,000 đ

17UC2200ATrắng, cam3U(85-89)g
G5,G4
675
200
285Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,500,000đ

18UC2200BĐen, xám,
vàng
3U(85-89)g
G5,G4
675
200
285TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,350,000 đ

19UC2300AĐỏ4U(81-84g)
G5,G4
670
200
295Mềm10-11,8Công,thủ,,khống chế cầu1,375,000 đ

20UC2300BXám, đen4U(81-84g)
G5,G4
670
200
295TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,500,000đ

21UC2400ATrắng, tím3U(85-89)g
G5,G4
675
200
288Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,500,000đ

22UC2400BTrắng, đỏ3U(85-89)g
G5,G4
675
200
288TB10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,500,000đ

23UC2500AVàng, trắng3U(85-89)g
G5,G4
675
200
290Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,500,000 đ

24UC2500BĐen, xám3U(85-89)g
G5,G4
675
200
290TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,500,000đ

25UC3000Đỏ4U(81-84g)
G5
670
200
295Mềm10-11,8Công, thủ toàn diện thiên về khống chế cầu1,400,000 đ

26UC3020Xanh4U(81-84g)
G?
670
200
295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,500,000đ

27UC3100Bạc3U(85-89)g
G?
675
200
290TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,500,000đ

28UC3120Trắng3U(85-89)g
G?
670
200
290TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,500,000đ

29UC3200Đen3U(85-89)g
G?
675
200
290TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,480,000đ

30UC3220Xanh3U(85-89)g
G?
675
200
290TB10-11,8Công, thủ toàn diện1,500,000đ

31UC3300 Bạc4U(81-84g)
G?
670
200
295Mềm10-11,8Công, thủ toàn diện thiên về khống chế cầu1,500,000đ

32UC3320 Vàng4U(81-84g)
G?
670
200
295Mềm10-11,8Công, thủ toàn diện thiên về khống chế cầu1,520,000đ

33UC3500 Vàng3U(85-89)g
G?
675
200
288Cứng10-11,8Công, thủ toàn diện,thiên về công1,500,000đ

34UC3520Đỏ3U(85-89)g
G?
675
200
288Cứng10-11,8Công, thủ toàn diện,thiên về công1,550,000đ

35UC3600Đỏ3U(85-89)g
G?
675
200
285TB10-11,8Công thủ toàn diện1,500,000đ

36UC3620Xanh3U(85-89)g
G?
675
200
285TB10-11,8Công thủ toàn diện1,500,000đ

37UC 3700Xanh3U(85-89)g
G5
675
200
290TB10-11,8Công thủ toàn diện1,730,000đ

38UC 3720Hồng3U(85-89)g
G5
675
200
290TB10-11,8Công thủ toàn diện1,565,000 đ

39UC3900Xanh3U(85-89)g
G?
675
200
285TB10-11,8Công thủ toàn diện1,500,000 đ

40UC3920Đỏ3U(85-89)g
G?
675
200
285TB10-11,8Công thủ toàn diện1,500,000đ

41TP100AHồng, trắng4U(81-84g)
G5
675
200
290-300Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu1,650,000đ

42TP100BĐỏ, trắng3U(85-89)g
G5
675
200
290-300TB10-11,8Công thủ toàn diện2,215,000đ

43TP100CCam, đen4U(81-84g)
G5
670-675
200
290-300Cứng10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,300,000đ

44TP101ATím, đen4U(81-84g)
G5
670-675
200
300Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,100,000đ

45TP101BĐỏ, đen,
xám
4U(81-84g)
G5
670-675
200
300TB10-11,8Công thủ toàn diện2,000,000 đ

46TP101CXanh, trắng4U(81-84g)
G5
670-675
200
295-300Cứng10-11,8Công,thủ,thiên về   công2,100,000đ

47NP200AXanh, đen4U(81-84g)
G5
670-675
200
295-302Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,650,000đ

48NP200BĐỏ, trắng4U(81-84g)
G5
670-675
200
295-302TB10-11,8Công thủ toàn diện 2,690,000 đ

49NP200CXám, đen4U(81-84g)
G5
670-675
200
295-302Cứng10-11,8Công,thủ,thiên về   công2,650,000đ

50NP201AĐỏ, đen4U(81-84g)
G5
670-675
200
290-300Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,635,000 đ

51NP201BCam, đen4U(81-84g)
G5
670-675
200
290-300TB10-11,8Công thủ toàn diện2,425,000 đ

52NP260Xanh3U(85-89)g
G?
675
205
290TB10-11,8Công thủ toàn diện2,500,000đ

53NP270Đỏ3U(85-89)g
G?
675
205
290TB10-11,8Công thủ toàn diện2,550,000đ

54NP280Đỏ3U(85-89)g
G?
675
205
290TB10,9-12,6Công thủ toàn diện2,900,000đ

55NP290Đen3U(85-89)g
G?
675
205
290TB10,9-12,6Công thủ toàn diện2,900,000đ

56Nano+200TiVàng4U(81-84g)
G5
670
200
295Mềm10,9-12,6Công,thủ,khống chế cầu2,850,000đ

57Nano+210TiXanh3U(85-89)g
G5
675
210
295TB10,9-12,6Công ,thủ toàn diện2,850,000đ

58Nano+220TiHồng3U(85-89)g
G5
675
200
292Mềm10,9-12,6Công,thủ,khống chế cầu2,850,000đ

59Nano+230TiBạc3U(85-89)g
G5
675
200
285TB10,9-12,6Công ,thủ toàn diện2,850,000đ

60310TiTrắng4U(81-84g)
G5
675
205
295Mềm10,9-12,6Công,thủ,khống chế cầu3,750,000đ

61320TiXanh3U(85-89g)
G4
675
205
295TB10,9-12,6Công ,thủ toàn diện3,800,000đ

62330TiVàng4U(81-84g)
G5
675
205
295Mềm10,9-12,6Công,thủ,thiên về   công3,750,000đ

63350TiĐỏ3U(85-89)g
G5
675
205
285TB10,9-12,6Công,thủ,khống chế cầu3,800,000đ

64BP300AĐen, đỏ3U,4U
G5,G4
675
200
300,295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu3,250,000đ

65BP300BĐen, vàng3U,4U
G5,G4
675
200
295-300TB10-11,8Công,thủ3,370,000 đ

66BP300CĐen, vàng3U,4U
G5,G4
675
200
295-300Cứng10-11,8Công,thủ,thiên về   công3,300,000đ

67BP301ABạc, đen3U, 4U
G5,G4
675295-300Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,800,000đ

68BP301BXanh3U, 4U
G5,G4
675295-300TB10-11,8Công,thủ2,850,000đ

69BP301CĐỏ3U, 4U
G5,G4
675295-300Cứng10-11,8Công,thủ,thiên về   công2,850,000đ

70BP770Đỏ3U,4U
G5,G4
675
200
295-300Cứng10,9-12,6Công,thủ,khống chế cầu3,550,000đ

71BP780Cam3U,4U
G5,G4
675
200
295-300TB10,9-12,6Công,thủ,khống chế cầu3,500,000đ

72BP790Bạc3U,4U
G5,G4
675
200
295-300Mềm10,9-12,6Công,thủ,khống chế cầu3,500,000đ

73Rocks N30Hồng, trắng3U(85-89)g
G5,G4
674
210
300TB10,9-13,5Thiên về lối đánh kỹ thuật4,650,000đ

74Rocks N30 ⅡĐỏ3U(85-89)g
G?
675
210
288TB10,9-13,5Thiên về lối đánh kỹ thuật4,600,000đ

75Rocks N33Xám, trắng3U(85-89)g
G5,G4
674
210
288Mềm10,9-13,5Công,thủ,thiên về   công4,600,000đ

76Rocks N33ⅡVàng3U(85-89)g
G5
675
200
300Mềm10,9-13,5Công,thủ,thiên về   công4,900,000đ

77Rocks 500Vàng3U(85-89)g
G5
675
205
295TB10-11,8Công ,thủ toàn diện2,400,000đ

78Rocks 520Xanh3U(85-89)g
G5
675
205
295TB10-11,8Công ,thủ toàn diện2,600,000đ

79Rocks 530Hồng3U(85-89)g
G5
675
205
295TB10-11,8Công ,thủ toàn diện2,650,000đ

80Flame N50Đỏ, bạc3U(85-89)g
G5,G4
674
200
290TB10,9-13,5Công,thủ,khống chế cầu,thiên về    đánh đôi5,200,000đ

81Flame N50Ⅱ
 S-TYPE
Xanh3U(85-89)g
G5,G4
675
200
295TB10,9-13,5Tấn công5,250,000đ

82Flame N55Đỏ, vàng3U(85-89)g
G?
674
200
295Cứng10,5-11,5Tấn công5,365,000 đ

83Flame N55ⅡBạc, đỏ3U(85-89)g
G5
675
200
295TB10,5-11,5Tấn công5,200,000 đ

84FLAME F360Hồng3U(85-89)g
G5
675
205
290Mềm10,5-11,5Công, thủ toàn diện3,200,000đ

85FLAME F380Vàng3U(85-89)g
G5
675
205
290Mềm10,5-11,5Công, thủ toàn diện3,250,000đ

86FLAME F390Xanh3U(85-89)g
G5
675
205
295Mềm10,5-11,5Công, thủ toàn diện3,300,000đ

87Windstorm
 N60
Hồng3U(85-89)g
G5
675
200
295TB10,5-11,5Công, thủ toàn diện4,600,000đ

88WindStorm
N70Ⅱ
Đen, bạc3U(85-89)g
G5
674
210
300TB10,5-11,5Tấn công4,900,000đ

89WindStorm 650Vàng5U(79g)
G?
675
205
295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,300,000đ

90WindStorm 660Tím5U(79g)
G?
675
205
295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,250,000đ

91WindStorm
 680
Đỏ5U(79g)
G?
675
205
295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,250,000đ

92WindStorm 690Vàng5U(79g)
G?
675
205
295Mềm10-11,8Công,thủ,khống chế cầu2,300,000đ

93Storm N70Đỏ, đen3U(85-89)g
G?
674
210
288Mềm10,9-13,5Thiên đánh đôi,cắt cầu khống chế bỏ nhỏ3,875,000đ

94Storm N77Xanh, trắng3U(85-89)g
G5,G4
674
210
300TB10,9-13,5Tấn công4,700,000đ

95N90Ⅱ Đỏ, vàng3U(85-89)g
G5,G4
675
200
304TB10,9-13,5Tấn công6,450,000đ

96Woods N90Đỏ, vàng3U(85-89)g
G5,G4
675
200
304TB10,9-13,5Tấn công5,885,000đ

Lưu ý :anh em mua các dòng vợt như UCxxxx ,thì có thể pm trực tiếp với mình nhé.Vì giá thành dòng UCxxx đã đề ở trên là không thay đổi  (đều tặng cước vs cuốn cán) còn các dòng cao hơn như BP , NP thậm chỉ dòng N90 , N90 II ,Nxx v.v... thì có thể pm cho mình qua yahoo : lamvoi1212@yahoo.com để được fix giá tốt nhất mà chất lượng vẫn đảm bảo nhé! Thanks a e quan tâm!